Chuyên mục
Date

October 05, 2014

CATEGORY
Packaging
ABOUT

Thiết kế bao bì Oaxacan Sweet Mode được chúng tôi thiết kế dựa trên màu vàng nhạt chủ đạo kết hợp với hình bản đồ cổ và hình ảnh Chocolate cùng vớt quả ớt.