Hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Paypal
Chuyên mục

3 Comments

10
  • Minh

    Bộ nhận diện mới rất tuyệt! cả về màu sắc lần kiểu dáng!

  • Dũng

    Thanks for sharing!!!

  • Nam

    Thích logo cũ hơn!

Post A Comment