Cảm hứng thiết kế - Những logo trắng đen nổi bật - Art Fox Studio
Chuyên mục

Cảm hứng thiết kế – Những logo trắng đen nổi bật

Hầu hết các logo đều sử dụng màu sắc. Logo thiết kế tạo ra một logo màu sắc thường tạo ra một biến thể màu đen trắng của logo cho khách hàng để đảm bảo logo là có thể đọc được và có hiệu quả trong màu đen và màu trắng (trong trường hợp một khách hàng cần sử dụng các biểu tượng trên phương tiện truyền thông màu đen và trắng).
Thỉnh thoảng, các nhà thiết kế đi theo con đường khác và tạo ra các biểu tượng chính có màu đen và trắng. Và tại sao không? Những logo này có thể đặc biệt nổi bật, sạch sẽ và đáng nhớ. Các ví dụ dưới đây sẽ cho bạn thấy điều đó.

Act Research Logo


bwlogos16

Silent Monkey Logo


ChilliDog Logo
Indie Monki Logo
Edge Logo

Greentree Pictures LogoNorthfields Tailors, Inc Logo
On Wine Logo
Panda Logo
Quick meals
Sushi Logo

Textura Logo
Williams, Ansoff and Adams Logo

bwlogos06
Creative Pill Logo
Water Drop Logo
Logo for 'Human'
QS Logo Design
Magic Identity Logo

bwlogos01 bwlogos10 bwlogos21

TAGS

No Comment

6

Post A Comment